Clubreglement

CLUBREGLEMENT 

1.        Elk lid dient om publicitaire redenen steeds de clubkledij te dragen. Men is lid wanneer het lidgeld betaald is.
2.        Het dragen van een fietshelm is verplicht.
3.        De ‘gewone’ zondagsrit rijden we in 3 groepen.

Iedere zondag vertrekken wij aan ons clublokaal Taverne ’t Hoekske tenzij anders vermeld op de kalender en wij trachten in principe terug te zijn om 11u30.

De A groep van 8u30 wordt geleid door een clubkapitein(s) voor een afstand van 75 à 80 kilometer. De snelheid wordt aangepast aan de capaciteiten van de deelnemers zonder daarbij uit het oog te verliezen dat fietsen steeds als een hobby moet worden beschouwd. Op het einde van een bergop wordt er steeds stilstaand gewacht tot de laatste deelnemer de groep heeft vervoegd..

De B groep van 8u45 wordt geleid door een clubkapitein(s) voor een afstand van 60 à 65 kilometer. De snelheid wordt aangepast aan de capaciteiten van de deelnemers zonder daarbij uit het oog te verliezen dat fietsen steeds als een hobby moet worden beschouwd. Op het einde van een bergop wordt er steeds stilstaand gewacht tot de laatste deelnemer de groep heeft vervoegd.

De C groep van 9u00 wordt geleid door een clubkapitein(s) voor een afstand van 40 à 55 kilometer. De snelheid wordt aangepast aan de capaciteiten van de deelnemers zonder daarbij uit het oog te verliezen dat fietsen steeds als een hobby moet worden beschouwd. Op het einde van een bergop wordt er steeds stilstaand gewacht tot de laatste deelnemer de groep heeft vervoegd.

Wijzigingen in vertrekuur dienen altijd op voorhand én steeds in overleg met het bestuur te worden genomen!

Er zal op regelmatige tijdstippen een sterrit gepland worden. De sterrit gaat steeds door op de eerste zondag van elke maand, tenzij anders vermeld op de WTC kalender!

Op zulks een sterrit is het de bedoeling dat de A en B groep een gezamelijke (grotendeels vlakke) rit rijdt, geleid door 1 A-kapitein en 1 B-kapitein.
Vertrek 8:30! Elke eerste zondag van de maand zal de C groep ook om 08u30 vertrekken simultaan met de sterritten van de A en B groep.

B leden kunnen desgewenst ook aansluiten om 8u30 bij de C groep, volgens concept hierboven …
Bedoeling is om die zondagen maximaal in 2 groepen te rijden!

Leden die buiten een van beide groepen een rit rijden, krijgen daarvoor géén punten, ritten noch kilometers toegekend.

4.        De clubkapitein(s) leidt(en) de zondagsritten en rijdt(en) bijgevolg meestal op kop van de groep. Zijn(hun) bevelen dienen, in ieders belang, strikt te worden gerespecteerd.
5.        Elk lid dient over een fiets en reservematerieel in goede staat te beschikken. Bij pech tijdens een fietstocht in clubverband, zal worden gestopt en gewacht. Er wordt gerekend op de bereidwilligheid van de overige deelnemers om “de pechvogel” bij te staan.

Het is in principe niet toegestaan om met electrisch aangedreven fietsen noch gewone stadsfietsen deel te nemen aan een door de Club georganiseerde rit.

6.        Het lid is ertoe gehouden de spelregels na te leven en zich onderweg niet te laten verleiden door competitiedrift. De wegcode dient steeds strikt te worden nageleefd.
7.        Elk lid zal steeds blijk geven van tucht en zin hebben voor fairplay in het algemeen, en in het bijzonder ten einde zijn clubgenoten en de andere weggebruikers niet in moeilijkheden te brengen en de taak van de clubkapiteins te vergemakkelijken.

De Club verwacht van zijn leden dat persoonlijk afval niet op de openbare weg wordt gegooid tijdens een door de Club georganiseerde rit.

8.        Het lid dat het slachtoffer is geworden van een ongeval per fiets, is verplicht binnen 10 dagen de vereiste inlichtingen aan de betrokken verzekeringsmaatschappij te bezorgen wil het van de onderschreven verzekeringsvoorwaarden genieten. Door de wet die van toepassing is op de zwakke weggebruiker vragen wij aan elk lid om het bewijs te leveren van zijn familiale verzekering
9. “Lidgeld” : Dit bedraagt € 60 per seizoen. Nieuwe leden kunnen 2 ritten meerijden alvorens zich lid te maken.

Er wordt door de club geen verplichting opgelegd om zich aan te sluiten bij een of andere wielerbond. Aansluiting bij de Wielerbond Vlaanderen (WBV) wordt echter aanbevolen. Bij lidmaatschap kan je WTC Elst als club opgeven.

10. Klassement:

Er wordt een klassement opgemaakt, waarbij zowel punten, ritten als kilometers worden bijgehouden. Op basis van dit klassement, worden de seizoenskampioenen bekend gemaakt.
(Zie punt 11)

De “WTC eindeseizoensrit” is traditioneel de laatste rit van het seizoen. Voor deelname aan deze rit worden géén punten, ritten noch kilometers toegekend!
De kampioen(en) zijn bijgevolg gekend in het weekend vóór deze WTC eindeseizoensrit!

  • Punten: Worden toegekend voor het rijden van een door de Club georganiseerde rit of voor het engagement van het lid bij een vastgelegde WTC activiteit.
    Er kan maximaal 1 punt per weekend worden verdiend voor alle gereden ritten van dat weekend. Het aantal te verdienen punten mbt een andere WTC activiteit is vastgelegd in punt 11 van dit reglement.
  • Ritten: Zijn het aantal ritten dat een lid gereden heeft. Er wordt per weekend maximaal 1 rit toegekend. Dit is dus ofwel voor de wekelijkse WTC zondagrit óf voor een zaterdagrit, in zoverre deze door de Club werd georganiseerd en vermeld staat in de WTC kalender.
  • Kilometers: Dit is het totaal van de afgelegde kilometers. Hier gelden álle verreden kilometers, zowel de zondag- als de zaterdag kilometers, in zoverre de zaterdagrit een rit was, die georganiseerd werd door de Club en vermeld is in de WTC kalender. Tijdens de georganiseerde uitstap die op de kalender staat, blijven de gewone zondagsritten plaatsvinden. De leden die deelnemen aan de meerdaagse uitstap, bekomen 1 punt en alle verreden kilometers.
11. Er worden 3 kampioenen gehuldigd:

“CLUBKAMPIOEN”: is degene die het meest aantal punten verzamelt. Bij gelijke stand tellen het hoogst aantal gereden ritten. Indien er dan nog steeds een Ex aequo is, tellen het meest verreden kilometers om de uiteindelijke Clubkampioen aan te duiden.

“RITTENKAMPIOEN HEREN “: is degene met het meest aantal ritten. Bij gelijke stand wordt een alternatieve proef voorzien als volgt: de potentiële kampioenen rijden 2x de ommegang (vertrek lokaal – Gentsestraat – Lepelstraat, Sint-Appoloniastraat – Ommegangstraat) aan een gemiddelde snelheid van 21km/u. Diegene die het dichtst deze snelheid benadert, is de rittenkampioen.

“RITTENKAMPIOEN DAMES ” : de dame met het meest aantal ritten zal als dameskampioen van de club worden gehuldigd. Bij gelijke stand wordt een alternatieve proef voorzien als volgt: de potentiële kampioenen rijden 2x de ommegang (vertrek lokaal – Gentsestraat – Lepelstraat, Sint-Appoloniastraat – Ommegangstraat) aan een gemiddelde snelheid van 21km/u. Diegene die het dichtst deze snelheid benadert, is de dameskampioen.

 

Wanneer de titels toekomen aan 1 lid, dan wordt hem het Clubkampioenschap toegewezen en wordt het lid met het tweede hoogste aantal ritten de rittenkampioen.

 

Activiteit Aantal punten
Rit WTC Elst 1 (met max van 1 per weekend)
Per 5 verkochte kaarten eetfestijn 1
Hulp eetfestijn 6

 

12. Op zondagmiddag zijn 2 drankjes voor rekening van de kas.
“Aankoop Kledij:
Nieuwe leden betalen € 225. Dit omvat een basispakket zijnde een korte en lange broek /korte en lange koerstrui/kousen. Men kan per jaar € 50 terugverdienen indien men minstens aan 10 ritten deelneemt per jaar en dit maximaal 2 maal, dus men kan maximaal € 100 terugkrijgen. In optie: handschoenen, mouwstukken, windvest
Share